O firmie

Firma inżynieryjna "CITY-GAS" Ltd. jest nowo założoną firmą zajmującą się projektowaniem, rozwojem i produkcją zbiorników do przechowywania skroplonego gazu skroplonego gazu skroplonego gazu skroplonego, zgodnie z wymogami dyrektywy europejskiej 97/23.

Firma inżynieryjna "CITY-GAZ" Ltd. jest dynamiczną firmą z ambicjami absorpcji i nakładania wysokiej jakości produktów na rynek.

Pracownicy firmy są wysoko wykwalifikowani, dobrze znają zarówno zasadnicze wymagania dla tego typu produktów, jak i sposoby ich dostarczania i gwarantowania, a także zapotrzebowanie klientów na rynki krajowe i międzynarodowe.

Firma ma nowocześnie wyposażoną produkcję, z maszynami do technologicznego przygotowania materiałów, stoi na celu przeprowadzenie testów, kamery do przygotowania i układania powłok.

Nomenklatura produkcji obejmuje szeroki zakres parametrów:

  • objętość produkowanych statków – od 990 do 10 000 l;
  • ciśnienie robocze – od 15,6 do 17,65 bara, w zależności od lokalnych wymogów regulacyjnych w różnych krajach;
  • zbiorników do instalacji naziemnej i podziemnej.

Potencjalnymi klientami firmy są zarówno rynki bułgarskie, jak i europejskie i bliskowschodnie