Kontakty

Adres:
Bułgaria6
000 Stara Zagora." 14
Ulica Zahari Stojanowa, 10, 10, godz.

6000 g Stara Zagor
aE strefa przemysłowa
Tel. 042/656565
E-mail:info@city-gas.eu
www.city-gas.eu

Kierownik sprzedaży:
B.Boe
vTel. 0889/210870
E-mail: boef@city-gas.eu