Produkty

Nádrže jsou určeny pro skladování zkapalněného plynu zkapalněného plynu zkapalněného plynu podle DIN 51622 / EN 589.

Nádrže jsou tlakové nádoby a podléhají posuzování shody v souladu s nařízením o základních požadavcích a posuzování shody tlakových zařízení, kterým se provádí směrnice 97/23.

Nádrže jsou horizontální nebo vertikální válcové nádoby s eliptickými dnami.

Provozní parametry:

  • Pracovní kapalina: LPG (skupina 1 – nebezpečné kapaliny);
  • Provozní tlak: max 1 765 MPa;
  • Provozní teplota: -20 ÷ +50 С;
  • Kategorie plavidla: IV podle směrnice 97/23

Antikorozní povlak – polyuretanová barva v bílé barvě se aplikuje na nádrže určené pro nadzemní instalaci, s tloušťkou povlaku 120 μm (tloušťka suchého filmu 70 μm) a ty, které jsou určeny pro podzemní instalaci – epoxidový povlak v zelené barvě, s tloušťkou vrstvy 500 μm, které poskytují hustotu povlaku.