Produktów

Zbiorniki są przeznaczone do przechowywania skroplonego gazu skroplonego gazu skroplonego gazu skroplonego, zgodnie z DIN 51622 / EN 589.

Zbiorniki są zbiornikami ciśnieniowymi i podlegają ocenie zgodności zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasadniczych wymagań i oceny zgodności urządzeń ciśnieniowych, wdrażając dyrektywę 97/23.

Zbiorniki są poziome lub pionowe cylindryczne naczynia z eliptycznymi dnami.

Parametry pracy:

  • Płyn roboczy: LPG (grupa 1 – płyny niebezpieczne);
  • Ciśnienie robocze: max 1,765 MPa;
  • Temperatura pracy: -20 ÷ +50 С;
  • Kategoria statku: IV, zgodnie z dyrektywą 97/23

Powłoka antykorozyjna – farba poliuretanowa w kolorze białym jest nakładana na zbiorniki przeznaczone do instalacji naziemnej, o grubości powłoki 120 μm (grubość suchej folii 70 μm), a te przeznaczone do instalacji podziemnej – powłoka epoksydowa w kolorze zielonym, o grubości warstwy 500 μm, które zapewniają gęstość powlekania.