Nieco więcej informacji na temat odbiorników powietrza oferujemy:

1. Efektywność energetyczna: Zastosowanie odbiornika powietrza pomaga zmniejszyć zużycie energii przez sprężarkę.

2. Względy bezpieczeństwa: W razie potrzeby odbiornik powietrza zapewni dopływ powietrza, aby umożliwić bezpieczne wyłączenie procesów produkcyjnych i systemów w sytuacji awaryjnej.

3.Spełnienie krótkoterminowych wymagań szczytowych powietrza: Jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze zmienia się dramatycznie w ciągu dnia, ważne jest, aby sprostać szczytom popytu, aby zapewnić, że ciśnienie w układzie nie spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu. Odbiornik powietrza zapewnia magazynowanie powietrza roboczego, aby spełnić krótkoterminowe wymagania szczytowe powietrza, których sprężarka nie jest w stanie spełnić.

4. Minimalizacja wahań / spadku ciśnienia: Odbiornik powietrza może być używany, aby zminimalizować wahania ciśnienia, które mogą mieć wpływ na proces produkcyjny i jakość produktu końcowego.Wybór odpowiedniego zbiornika powietrza dla sprężarki wymaga rozważenia dwóch wartości: ciśnienia wyjściowego sprężarki i tego, czego potrzebujesz od aplikacji w momencie użytkowania.Zauważ, że sprężone powietrze przechowywane w odbiorniku powietrza jest przydatne tylko tak długo, jak długo jego ciśnienie jest wystarczające do procesu z jej użyciem. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę czas (w minutach), że odbiornik powietrza może dostarczać powietrze przy wymaganym ciśnieniu dla użytkownika końcowego / sprzętu.