Odbiorniki powietrza

Nieco więcej informacji na temat odbiorników powietrza oferujemy:

1. Efektywność energetyczna: Zastosowanie odbiornika powietrza pomaga zmniejszyć zużycie energii przez sprężarkę.

2. Względy bezpieczeństwa: W razie potrzeby odbiornik powietrza zapewni dopływ powietrza, aby umożliwić bezpieczne wyłączenie procesów produkcyjnych i systemów w sytuacji awaryjnej.

3.Spełnienie krótkoterminowych wymagań szczytowych powietrza: Jeśli zapotrzebowanie na sprężone powietrze zmienia się dramatycznie w ciągu dnia, ważne jest, aby sprostać szczytom popytu, aby zapewnić, że ciśnienie w układzie nie spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu. Odbiornik powietrza zapewnia magazynowanie powietrza roboczego, aby spełnić krótkoterminowe wymagania szczytowe powietrza, których sprężarka nie jest w stanie spełnić.

4. Minimalizacja wahań / spadku ciśnienia: Odbiornik powietrza może być używany, aby zminimalizować wahania ciśnienia, które mogą mieć wpływ na proces produkcyjny i jakość produktu końcowego. Wybór odpowiedniego zbiornika powietrza dla sprężarki wymaga rozważenia dwóch wartości: ciśnienia wyjściowego sprężarki i tego, czego potrzebujesz od aplikacji w momencie użytkowania. Należy pamiętać, że sprężone powietrze przechowywane w odbiorniku powietrza jest przydatne tylko tak długo, jak jego ciśnienie jest wystarczające dla procesu go używać. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę czas (w minutach), że odbiornik powietrza może dostarczać powietrze przy wymaganym ciśnieniu dla użytkownika końcowego / sprzętu.