Zdalne wskaźniki poziomu

Miernik poziomu do zdalnego odczytu ilości gazu w zbiorniku propan-butan to innowacyjne urządzenie służące do dokładnego pomiaru i monitorowania poziomu gazu w zbiornikach bez konieczności fizycznej obecności operatora. Pozwala to na wydajniejsze zarządzanie zapasami i monitorowanie systemu, co ma kluczowe znaczenie w różnych zastosowaniach, w tym w domowych zbiornikach gazu, zakładach przemysłowych i samochodowych zbiornikach gazu.

Miernik poziomu jest podłączony do systemu raportowania i monitorowania, który można zintegrować z komputerem, smartfonem lub innym urządzeniem. Dzięki temu operatorzy mogą monitorować poziom gazu w czasie rzeczywistym, a także otrzymywać alarmy w przypadku nietypowych sytuacji, takich jak zbyt niski poziom gazu. Dodatkowo system może dostarczać dane historyczne i statystyki, które mogą być wykorzystane do analizy i planowania przyszłych działań.

Działa autonomicznie bez dodatkowego zasilania z sieci, z żywotnością baterii około 5 lat!