Въздушни ресивъри

Малко повече информация за въздушните ресивъри, които предлагаме:

1.Енергийна ефективност: Използването на въздушен ресивър спомага за намаляване на консумацията на енергия от страна на компресора.

2.Съображения за безопастност: Ако е необходимо, въздушният ресивър ще осигури подаване на въздух, за да позволи безопасно изключване на производствените процеси и системи в аварийна ситуация.

3.Посрещане на краткосрочни пикови изисквания за въздух: Ако търсенето на сгъстен въздух се променя драстично през целия ден, важно е да се отговаря пиковете в търсенето, за да се гарантира, че налягането в системата не пада под приемливото ниво. Въздушеният приемник осигурява съхранение на оборотен въздух, за да отговори на краткосрочните пикови изисквания въздух, на които компресорът не може да отговори.

4.Минимизиране на колебанията / спада на налягането: Въздушният приемник може да се използва, за да се минимизират колебанията в налягането, които биха могли да окажат влияние върху производствения процес и качеството на крайния ви продукт.Изборът на подходящия резервоар за въздух за вашия компресор изисква да имате предвид две стойности: изходното налягане на вашия компресор и това, от което се нуждаете от приложението ви в момента на използване.Обърнете внимание, че сгъстеният въздух, съхраняван във вашия въздушен приемник, е полезен само докато неговото налягане е достатъчно за процеса, който го използва. Ето защо е важно да вземете предвид продължителността (в минути), която въздушният приемник може да доставя въздух при необходимото налягане за вашия краен потребител / оборудване.