Нивомери за дистанционно отчитане

Нивомерът за дистанционно отчитане на количеството газ в резервоар за пропан-бутан е иновативно устройство, което се използва за прецизно измерване и мониторинг на нивото на газ в резервоари, без да е необходимо физическо присъствие на оператора. Това позволява по-ефективно управление на запасите и наблюдение на системата, което е от решаващо значение в различни приложения, включително домашни газови резервоари, промишлени инсталации и автомобилни газови резервоари.

Нивомерът е свързан със система за отчитане и мониторинг, която може да бъде интегрирана в компютър, смартфон или друг устройство. Това позволява на операторите да следят нивото на газ в реално време, както и да получават аварийни сигнали в случай на необичайни ситуации, като например прекомерно понижаване на нивото на газ. Освен това, системата може да предоставя исторически данни и статистика, които могат да бъдат използвани за анализ и планиране на бъдещи операции.

Работи автономно без допълнително захранване от мрежата, с живот на батериите около 5 години!